Menu
نویسنده مطلب : یاسین اسفندیار

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


سلام به متممی های عزیز

در دوران دبیرستان و بعد از ان ، برای یادگیری بیشتر در دو نقش استاد و شاگرد بازی می کردم و به عنوان استاد سوال می کردم و بعنوان شاگرد جواب میدادم . این روش در یادگیری بیشتر به من کمک شایانی می کرد.