Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین بابایی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


به نظر من  کند کردن عمدی  و اگاهانه سرعت و اهستگی نه تنها در یادگیری که می تونه در همه ی ابعاد زندگی ما کمک کنه و این کند کردن سرعت باعث میشه  زمان حال برای ما کِش بیاد و  ما معنای واقعی زندگی رو بتونیم بچشیم در واقع این کند کردن سرعت باعث می شه تا ما به صورت تمام و کمال از لحظه حال به عنوان تنها دارایی واقعی هر انسان  به صورت هدفمندتر  استفاده کنیم و دست برداریم از این شیفتی که تو زمان داریم و همش رو  اینده ای که هرگز نمی اد تمرکز نکنیم.

مسلما هدف ما این نیست که به صورت معنوی و عرفانی وارد معنای حال و حضور در لحظه  بشیم ولی با این وجودم اگه به صورت یادگیری تطبیقی  که من دوست دارم اسمش رو استفاده ابزاری (یا ساده تر بگم سوء استفاده ) بزارم .می شه برای درک لحظه حال  از کتاب “نیروی حال” اکهارت توله  همه استفاده کرد که  باعث می شه وارد دنیای حال و حضور (presence) بشین ولی باید به وقت و تاثیرات جانبی دیگه که عرفان در طرز نگرشتون به زندگی می ذاره دقت کنین

در اخرم دوست دارم از کتاب “اهستگی“(slowness) میلان کوندرا بگم :

“بعضی اوقات باید ایستاد ،یک نگاه به دور و بر انداخت ؛ شاید دیگر برنده شدن در همه ی مسابقه ها  ارزشش را لااقل برای خودت از دست داده باشد. شاید سرعتت از حدش  گذشته باشد .شاید بفهمی که زندگی کوتاه تر از انی است که تمامش را در مسابقه بگذرانی .بعضی از لحظه های زندگی را باید مزه مزه ،حتی تلخی هایش را؛بعضی هارا باید اهسته اهسته تجربه کرد”

و چه لحظه ای شیرین تر از  لحظه یادگیری برای مزه مزه کردن