Menu
نویسنده مطلب : علیرضاشفیعی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


تجربه زندگی من، وقتی که کمی عمیق میشم در گذشته، به نظرم میرسه که زندگی چیزی جز لذت بردن از مسیر نیست به شرطی که هدفی که به واسطه آن مسیری را می خواهیم طی کنیم. کمی فراتر از فقط خودمان باشه. یا بعبارت دیگه در طی مسیر در زندگی دیگران هم تا حد ممکن موثر باشیم و اشتیاق درونیمان رو باهاشون به اشتراک بگذاریم.

در نهایت باید آنقدر اهداف مختلف را بدست بیاوریم تا کم کم متوجه دارمای زندگی خودمان بشویم و بتوانیم در مسیر نهایی که منجر به خودشکوفایی ما خواهد شد قرار بگیریم. نهایتا موفقیت چیزی جز رضایت درونی نیست.