Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


 

بروز خشم معمولا کار را بدتر مى کند  ، بسیارى از افرادى که خشم خود را بروز مى دهند ، بعد از آن شرمسارى را هم تجربه مى کنند .

هیجانات بخش جدایى ناپذیر ساختار جسمى – روانى ما هستند . هم برون ریزى و هم درون ریزى این هیجانات باعث بروز مشکلات در بدن مى شود . علت بوجود آمدن شاخه اى از علم پزشکى براى درمان اختصاصى بیمارى هاى روان – تنى هم همین است . شاخه اى که به درمان درد ها وعوارضى مى پردازد که ناشى از فشار روان به بدن است . 

در مورد جواب سوال :  فکر نکنم کسى باشد که  تماس با اینگونه افراد را تجربه نکرده باشد .