Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


در جامعه ما خیلی از افراد گمان می کنند برای اینکه در زمینه ای موفق شوند باید رقبا و بقیه افرادی را که مانند آنها تلاش می کنند از دور خارج کنند و حداکثر توان و تمرکز خود را برای  تخریب طرف مقابل می گذارند . متاسفانه این طرز فکر مسموم به وفور قابل مشاهده است . به نظر من مسمومیت ذهنی عامل اصلی این قضیه است ، برای رهایی از این مسمومیت باید نگرش خود را تغییر داد به طوری که فقط بر روی کار خود تمرکز کنیم و از آن لذت ببریم و اگر رقابتی وجود داشت ، در کمال سلامت به رقابت بپردازیم