- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شه ناز

مطلب مورد بحث:

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها


حتی تصور چند لحظه دنیای بدون رنگ  غیر قابل تحمله.
فکر می کنم این استعداد  رو دارم و به نظرم  این استعداد در خانوادۀ ما موروثیه و تا حالا بهش توجه نکرده بودم، تشخیص و ترکیب رنگها و ست کردن آنها و ایجاد هارمونی و تعادل رنگها برایمان اهمیت دارد و بخوبی انجام می دهیم.
 معمولا در خانه بسته به حال و هوای روحی و روانی از رنگها استفاده می کنم، برای بیرون از خانه هم با توجه به محیطهای مختلف از رنگهای مناسب آن محیط استفاده می کنم، برای محیط های کاری  هم  از رنگهای مختلف استفاده می کنم، اما بیشتر از رنگهای ملایمی که با عرف و فرهنگ و محیط سازگار باشد و خودم هم احساس راحتی کنم.
 
 در کشور ما هم اگه کمی توجه کنیم  می بینیم از گذشته رنگها در لباسها از اهمیت برخوردار بوده،  در لباس های سنتی مردم  از جمله ایلات و عشایر، آذری ها، کردها، شمالی ها به ویژه  در لباس زنان و کودکان از رنگهای شاد و متنوع بسیار استفاده می شده و می شود.