Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


این که قبول کنیم در وضعیت down هستیم , نصف راه را رفته ایم وقطعا برای برطرف کردن آن قدم برخواهیم داشت , مشکل وقتی  است که ندانیم و یا نخواهیم بپذیریم که مسئله ای وجود دارد.

در هرحال در این موارد با کارهایی مثل : خانه داری , آشپزی , ورزش , پیاده روی , خرید و بخصوص صحبت کردن با کسی که بتوانم بهش اعتماد کنم و موضوع را باهاش مطرح کنم , خودم را مشغول کنم.

مطرح کردن موضوع با فرد قابل اعتماد و گرفتن کمک یا شنیدن تجربه های دیگران می تواند موثر باشد.

من قبلا در این موارد می نوشتم ولی بعدا تصمیم گرفتم اینکار را در این شرایط انجام ندهم چون یادآوری آنها بعدا اذیتم می کرد ( نوشته های قبلی را هم از بین بردم ).

ولی از فرصتی که متمم برای نوشتن بما  داده است , بسیار سپاسگزارم