Menu
نویسنده مطلب : بهروزبهاری

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


سنسورهای ذهنی من به نظرم خیلی حساس هستن.بعضی وقتا پس از برخوردهایی که با افراد دارم احساس بدی دارم یعنی حالم خوب نیست.پس از کلی فکرکردن به این نکته که چرا حالم یهو بد شد؟به نتیجه میرسم که در اثر برخورد و صحبت هایی بوده که مثلا چند ساعت پیش اتقاق افتاده.پیشترها دلیل ناراحتیمو نمی تونستم پیدا کنم ولی اخیرا سعی میکنم حتما علت ناراحتیمو پیدا کنم و شفاف کنم .البته بعد از مطالعه کتاب سکوت قدرت درونگراها به این نتیجه رسیدم که ممکنه این همه حساسیت یه قسمتیش هم زمینه ژنتیکی داشته باشه .

روش ها:

خواندن کتابهای روانشناسی-خودشناسی-حل تمرین متمم-مطالعه متمم-سعی در شفاف کردن افکارم و پرهیز از مبهم ماندن مسائل تو ذهنم.

در پاسخ به سوال سوم تمرین فکر میکنم اثر آسیب های برخوردهای نامطلوب محیطی در من بیشتر از تشویق محیطیه.انتظار تشویق هم از محیط ندارم همین که احساس کنم کارم و خودم دیده شدم برام کافیه.