Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


به نظرم آنچه در گذشته بارها برای من اتفاق افتاده به این صورت بوده که من توانایی ادارک درست از محیطم و افراد اون محیط رو نداشتم و اکثر اوقات ادارکم رو از شرایط به عنوان فکت در نظر میگرفتم (البته شاید هم ضعف در همدلی با دیگران بوده ) و این ادارک نادرست باعث به وجود اومدن احساس منفی در من میشده و این حساس منفی و در پیش اقداماتی که انجام میدادم باعث میشده افراد ادراک متفاوتی رو از آنچه من در نظر داشتم داشته باشن و تا مدت ها این چرخه ادامه داشته تا به این نتیجه برسم که برای تغییر در محیطم لازمه از خودم شروع کنم .