معصومه فردوس مقدم - معنی ابتکار عمل چیست؟ چگونه ابتکار عمل را در خود پرورش دهیم؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

معنی ابتکار عمل چیست؟ چگونه ابتکار عمل را در خود پرورش دهیم؟


من قبلا بیشتر آغازگر بودم، آغازگر بودن خودش شور و شوق به همراه داره و به نظرم لذت بخش هم هست ولی الان احساس میکنم از آغازگر بودنم کاسته شده و صبر میکنیم که دیگران اول شروع کنن.

امیدوارم با درس های متمم بتونم آغازگر بودن را بهتر برنامه ریزی کنم چون به نظرم هیجان انگیزه و حیفه که از دستش بدم