Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

منظور از ریلکس کردن یک مسئله چیست؟


به نظر من در زندگی شخصی مهمترین جایی که باید از ریلکس کردن مسئله استفاده کرد، ازدواج است. در زمینه ازدواج، تعداد قیود مهم کم هستند اما این قیود تعیین کننده و حیاتی اند در حالی که تعداد قیود فرضی بسیار بالا و صلیقه ای هستند و از طرفی اثرات بسیار محدودی در نتیجه نهایی دارند. حالا در این میان شخص خود را در انبوهی از قیود می بیند که بسیاری از آنها با گذر زمان و بنا به صلیقه تغییر میکنند و موجب سردرگمی فرد در تصمیم گیری می شود.

من دلیل اینکه ازدواج در نین پایین آسان تر صورت می گیرد را همین امر میدانم که در سنین پایین تعداد قیود مدنظر افراد کمتر است و لذا گزینه های پیش رو بیشتر و قابل دست یافتن است اما با گذر زمان تعداد این قیود افزایش می یابد و یافتن گزینه ای که بتواند راه حل مناسبی برای مسئله ای با این همه قید باشد فوق العاده دشوار یا نشدنی خواهد بود.

به شخصه معتقدم در زمینه ازدواج باید تمامی معیارهای مدنظر نوشته شود و در میان آنها ریلکس کردن اساسی مسئله صورت پذیرد به صورتی که قیود صلیقه ای و کم اهمیت موجب محدود شدن نتایج نشود.