Menu
نویسنده مطلب : سما گلی

مطلب مورد بحث:

ده صفت مثبت من - هفته سوم برنامه افزایش عزت نفس


من انسان خلاقی هستم چون کارهای خلاقانه زیادی را انجام می دهم.
من مهربان هستم چون با دیگران با مهرو محبت برخورد می کنم.
من در هر ثانیه سعی می کنم که خودم را فقط با گذشته و دیروز خودم مقایسه کنم چون تلاشم بیشتر شده و حرکت رو به رشد خواهم داشت.
من نحوه ی تعامل با افکارم را می دانم چون از این طریق احساسات و رفتارم را کنترل میکنم.
من روش های هدف گذاری مناسب را می دانم چون به هدف هایم یکی پس از دیگری مطابق اولویت رسیده ام.
من خودم را بدون قید و شرط دوست دارم چون تنها کسی است که ۲۴ ساعت شبانه روز را با او سپری میکنم و با او به بهترین ها می رسم.
من به دیگران احترام می گذارم چون تصویر خودم را در واکنش دیگران میبینم.
من انضباط شخصی دارم چون با برنامه ریزی درست قدم بعدی رابرمیدارم.
من انسان مثبت نگری هستم چون نحوه جهت دهی به افکارم را می دانم.
من حال دلم خوب است چون خودم و اطرافیانم را دوست دارم و محترم می دانم.