Menu
نویسنده مطلب : علیرضا فرجی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


واگذاری مدیریت حضور شرکت در شبکه‌های اجتماعی را به یک فرد
واگذاری برای فعالیت برای ۱ سال می باشد که به دو قسمت ۳ ماهه اول و ۹ ماهه بعد تقسیم می شود و نتیجه ۳ ماهه اول در تصمیم به ادامه همکاری تاثیر گذار خواهد بود.
فعالیت در دو شبکه اجتماعی – اینستاگرام و تلگرام- و افزایش تعداد فالوور به اندازه ۲۵۰ درصد در ۳ ماهه اول و افزایش ۱۰۰ درصدی در میزان ویو ها و لایک های فعلی
روزانه ۳ پست تلگرامی و ۱ پست اینستاگرامی که حداقل نصف آن ها باید تولیدی باشد.
محاسبه روند بازخورد فعالیت در میزان فروش شرکت باید قابل محاسبه باشد که این محاسبه  با فرم پرسشنامه از مشتریان در جهت اشنایی با شرکت و محصولات و انگیزه انتخاب آنها در پایان سال اول و اتمام پروژه می باشد.
بودجه برای این پروژه ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که با افزایش میزان موفقیت پروژه- حداقل به اندازه ۳۰ درصد- تا ۲۰ درصد قابل افزایش می باشد.