Menu
نویسنده مطلب : سید احمد حسینی

مطلب مورد بحث:

با دو شخصیت درون خود چه می‌کنید؟


با سلام تا به حال این نوع تقسیم بندی را ندیده بودم ولی همیشه این موضوع در ذهنم بوده که یک مدیر خوب باید یک کارمند خوب باشد و دانستن این تقسیم بندی باعث می شود تاهمیشه به هردو جنبه شخصیت درون توجه بیشتری شود که تقویت هردو نهایتا منجر به موفقیت بیشتر می شود