Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

درباره اعتراف به اشتباهات


مطمئنا در این خصوص نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و اعتراف به اشتباهات را به عنوان یک اصل کلی به همگان تجویز کرد.

اما در خصوص اینکه در چه شرایطی باید به اشتباهاتمان اعتراف کنیم، به نظرم دو نوع اعتراف وجود دارد: نوع اول آن اعتراف در نزد خودمان و در حضور وجدان درونیمان است و دومی اعتراف در نزد دیگران.

به نظرم در هر شرایطی به محض اینکه به اشتباه خودمان پی بردیم، حتما و حتما و باید در درون خودمان باید به اشتباهمان اعتراف کرده و قول جبران و اصلاح بدهیم و تلاش کافی در این جهت انجام دهیم.

در صورتی که جمله سنکا را در خصوص این نوع اعتراف در نظر بگیریم، بسیار درست و قابل انجام است.

اما در خصوص اعتراف در نزد دیگران، بستگی زیادی به شرایط، موقعیت و همچنین روحیات فرد مقابلمان دارد.

افرادی وجود دارند که به دنبال این هستند که ما به یک اشتباه کوچکمان اعتراف کنیم تا آن را دستمایه و سندی برای تاکید بر نقاط ضعف ما و یا اشتباهاتی که مرتکب نشده‌ایم، کنند.

اما اشخاصی هم هستند که اگر بدانند ما متوجه اشتباه خودمان شده‌ایم و قصد جبران و اصلاح آن را داریم، نه تنها به ما کمک خواهند کرد بلکه در صورت اعتراف بیش از پیش از ما پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

از این رو در نزد دسته دوم، اعتراف به اشتباه کاری درست خواهد بود.

در خصوص ارتباط اعتراف به عزت نفس به نظرم در صورت اعتراف درونی و تلاش در جهت اصلاح امور، عزت نفس ما افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت تاثیر منفی بر آن خواهد گذاشت ولی در خصوص اعتراف در نزد دیگران نمی‌توان حکم کلی صادر کرد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟