Menu
نویسنده مطلب : سمیرا مقصودی

مطلب مورد بحث:

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟


تمرین ۲:

شیرین ترین حسی رو که نسبت به فروش داشتم زمانی بود که مشتری عنوان کرده من با علم به اینکه کالای شما تفاوت متمایز کننده ای با کالای رقیب ندارد به علت حسن برخورد و خدمات شما از شما خرید می کنم .

تلخ ترین حسی که در فروش برای من پیش آمده ازدست دادن مشتری پنج ساله بوده است .

تمرین ۳:

ایجاد حس اطمینان و اعتماد درمشتری با عمل کردن به تعهدات

شناخت کامل از محصولی که می فروشد

شناخت کافی از بازاری که در اون فعالیت دارد

شناخت از رقبایی که در صنعت هستند و به صنعت اضافه می شوند و یا حذف می شوند

اجرای هر چه کاملتر و دقیق تر دستور مورد نظر مشتری