Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

ارزش آفرینی و شناخت انگیزه انسانها


تفکیک نیاز ها بر اساس تحلیل لایه های  انگیزش ( مدل آلدرفر )
۱-(لایه نیاز های وجودی ):   صنایع لبنی پگاه ، نان سحر ،بانک مسکن
۲- (لایه نیاز های ارتباطی ): فیس بوک، آدینه بوک،تلگرام ،
 
۳- لایه رشد و خود شکوفایی ) سایت دکتر شیری ، سایت متمم ،سایت فرهنگ و بنیاد زندگی