Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


من هم این تست را دادم و نتیجه آن را در موبایلم آرشیو کردم تا بتونم بعداً نتیجه تست بعدی ام را بعد از تلاش‌هایم با آن مقایسه کنم. و بعد از بازخورد گرفتن مسیر ام را ادامه بدهم. و به نظرم صرفا نگه داشتن نتیجه عددی کفایت نمی کند بلکه باید بدونم در اول راه به کدام سوال ها جواب بله یا خیر داده ام.

سوال هایی که در پرسشنامه مطرح شده بسیار هوشمندانه است و الآن که فکر می کنم می بینم  که بعضی وقت ها که تصادفی آنها را رعایت می کنم حس خوبی نسبت به خودم پیدا می کنم.