- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


با سلام و ادب

ابتدا بخش دوم سوال را پاسخ می دهم.

مقدمه : کارها از بعد اهمیت و فوریت به چهار دسته قابل تقسیم می باشند :

۱- اهمیت کم فوریت کم

۲- اهمیت کم فوریت بالا

۳- اهمیت بالا فوریت کم 

۴- اهمیت بالا فوریت بالا

در مورد حالت دوم (  اهمیت کم فوریت بالا) ترجیح می دهم تا روش دوم را کنار بزنم  بدلیل اینکه برای مساله ای که دارای اهمیت پایینی می باشد انرژی و زمان زیادی صرف خواهد شد  چونکه دراین حالت زمان فاکتور مهمتر ی می باشد ( بدلیل فوریت مساله )

 

مواقعی که سیستم دو مرتبا در فرآیند تصمیم گیری دخالت می کند هنگامی است که شخص دچار وسواس می باشد و برای کارهای کم اهمیت هم تلاش دارد بیشترین و پیچیده ترین تحلیل ها را انجام دهد و تهدیدهای دارای احتمال بسیار پایین را هم لحاظ نماید.