Menu
نویسنده مطلب : الهه حاجی

مطلب مورد بحث:

منتخب متمم از تصاویر تبلیغات خودروها


سلام بر دوستان عزیز

میزان به چالش کشیده شدن ذهن بیننده یک پوستر تبلیغاتی با ماندگاری آن تصویر در ذهن مشتری ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر ایده ها در فرایند تصویرسازی ناب تر باشد ارتباط مشتری با محصول قوی تر خواهد شد. بعضی اوقات بایستی مرزهای ذهنی را جابه جا کرد تا تصویری ساده، پویا و ماندگار در ذهن مشتری شکل بگیرد.