Menu
نویسنده مطلب : سامان عزیزی

مطلب مورد بحث:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها


اینم دفترچه من!

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها

و اینم صفحه اولش:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها

توضیح نقاشی !:

آب دریا = استعداد های من

بارانی که از ابر میریزه = استعداد هایی که تبدیل به توانمندی و مهارت کرده ام

آفتاب = تمرکز و توجه بر پرورش استعداد ها

آدمک = منم که از بارش زیبای باران توانمندی و مهارت احساس رضایت میکنم!

یعنی آفتاب تمرکزم بر آبهای استعداد هایم باید بتابد و اونها رو تبخیر کرده  تا ابرهای کومولوس استعداد شکل بگیرند و از آنها باران توانمندی و مهارت بر زندگی ما ببارد.

نقش متمم هم کانتکست و در این نقاشی کاغذیست که نقاشی رو روی اون کشیدیم!

پی نوشت: میدونم که میشد زیر نقاشی نوشت : سامان ۴ساله از تهران   و کسی هم شک نمیکرد!