Menu
نویسنده مطلب : م عزیزی

مطلب مورد بحث:

رزومه نویسی آینده نگر و تنظیم بیانیه هدف


با سلام

این مورد که سوال از آینده را در مصاحبه به عنوان یک تله استفاده می کنند یک بار برای من پیش اومده میشه گفت وقتی در یک مصاحبه خوب ظاهر شدم از تفاوتی که با استخدام در شرکت نسبت به نفر قبلی ایجاد خواهم کرد ازم سوال شد؟

و از اونجاییکه این سوال خیلی برام تازگی داشت توی ذهنم منفی بافی کردم که بهانه ای برای قبول نکردن من هستش و نتونستم به خوبی به سوال اونها جواب بدم.