Menu
نویسنده مطلب : هوداد نقشوار

مطلب مورد بحث:

چرخه عمر چیست و چرا باید آن را بشناسیم؟


١ . چرخه ی عمر را برای تجهیزات پزشکی و یا درمانی نیز می توان تعریف کرد. (Life cycle of medical equipment)
به طور خلاصه می توان گفت که چرخه ی عمر تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه های کارخانه ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آغاز می شود. سپس در طی مراحل مختلف و پس از ارزیابی کیفیت محصول و بررسی استاندارد ها و تطابق با protocol های موجود و بررسی امکان استفاده از محصول بر روی انسان (به وسیله ی experimental trials) وارد مرحله تولید و بازار یابی می شود. در مراحل بعدی محصول تولید شده از نظر قیمت، تاثیرگذاری و … ارزیابی می شود. در نهایت مرحله ی پایانی این چرخه زمانی است که این محصول به دلایل مختلف مانند side effect های مختلف و یا موثر نبودن و یا متناسب نبودن نتیجه با هزینه های تولید محصول و … از سرویس خدماتی خارج می شود و یا توسط محصولی کاراتر جایگزین می شود.
این چرخه را به صورت کامل تر می توانید در سایت سازمانی جهانی بهداشت (منطقه ی اروپا) مشاهده کنید.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-technologies/life-cycle-of-medical-equipment
٢ . در زمینه ی پژوهش و تحقیقات پزشکی نیز چرخه های عمر متعددی نظیر information life cycle, data life cycle و research lifecycle داریم. چرخه ی عمر پژوهش در حوزه های مختلف شامل مراحل متعددی است که در مدل های مختلف ارائه می شوند. اما در مراحل مختلف چرخه ی عمر یک پژوهش هم بستگی زیادی با اطلاعات و … وجود دارد. به همین دلیل در چرخه ی عمر پژوهش همپوشانی زیادی با چرخه ی عمر اطلاعات و دانش وجود دارد.