Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

کارل راجرز (روانشناس انسان گرا)


خیلی خیلی با راجرز موافقم. دوستی دارم که به روان شناسی علاقه داره و یه مدت مدام می گفت اینو می بینی، مشکلش اینه. فلانی یادته، این اخنتلال رو داشت و من به این نتیجه رسیدم که انگار آدم سالم وجود نداره!

اگر هر کدوم از ما راه خودمون رو پیدا کنیم و بتونیم با توجه به هرم مزلو توانایی های درونی مون رو شکوفا کنیم دنیا گلستان میشه. و بسیاری از ما تنها به تقلید کورکورانه می پردازیم (البته الهام گرفتن از انسان های موفق چیز دیگریست.) و انفعال در تار و پود زنده بودنمون و نه زندگی مون بافته شده. به باور من پیدا کردن این مسیر تنها و تنها به پاسخ این پرسش بستگی داره که من چی دوست دارم؟