Menu
نویسنده مطلب : امیر‌‌‌‌‌‌‌محسن جمشیدی ✈

مطلب مورد بحث:

در ستایش سکوت | برای تمرین سکوت وقت بگذاریم (ارلینگ کاگه)


دیروز بعد از دوچرخه سواری توی چیتگر با دوستم قدم می زدیم و مدام سوال های ذهنی مونو با هم مرور می کردیم. به دنبال جواب و یا نشان و مسیری برای دستیابی به پاسخ سوال ها بودیم.

و جالبه که بعد از کلی دست و پا زدن و البته مرور دست وپا زدن های اخیر مون برای رسیدن به جواب چیستی ها به یک نتیجه ی مشترک رسیدیم: سکوت. معتقد بودیم که جنس بعضی از سوال ها طوری ست که جواب شونو فقط درون خودمون می تونیم پیدا کنیم و کلید دستیابی به درون چیزی نیست جز سکوت.

جالب بود برام که امروز این مطلب رو خوندم و تاییدی دوباره گرفتم برای نتیجه ی گپ دیروزمون. واقعا گاهی برای رسیدن به دریافت های مهم باید فقط سکوت کرد.