Menu
نویسنده مطلب : نگاه احمدی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


۱)

– حل بعضی از مسائل معادله و جبر

– حل کردن ماز و پاذل

– بازی شطرنج

– جدول کلمات متقاطع

– ترکیب رنگ ها کنار هم

– کشیدن و طراحی با مداد به وسیله اشکال هندسی

– لوگو

– چیدمان برنامه با زمان معین و محدود

– بازی دومینو

– بازی unblock me

– cube puzzle

– بازی master mind  یا فکر بکر ایرانی

۲)

بسیاری از اختلافات جزئی که در طول زمان به مشکلات بزرگتری تبدیل می شود، پیش قضاوت هایی است که توسط تفکر همگرا ایجاد می شود. و در بلند مدت هر کدام ازین اتفاقات سوراخ موریانه خورده ای در رابطه ایجاد می نمایند که به تدریج ایجاد شده، اما به یکباره بنای رابطه را فرو می ریزد.

مثال کلیشه ای این موضوع:

دیر کردن همسر و عدم پاسخگویی او به تلفن، که می تواند هزاران دلیل داشته باشد.

– ترافیک

– حوادث غیر مطرقبه جاده ای یا در خانواده

– اتمام شارژ

– جلسه اضطراری در شرکت

– درگیری فکری

و ….

اما ذهن منفی باف و یا ترسان طرف مقابل بدترین اتفاق را پیشگویی کرده و برای خودش و همسرش دردسر درست می نماید.