Menu
نویسنده مطلب : رضا آگاهی

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


حدود یک ماه پیش در خلال توضیح یکی از مهمترین پروژه های کاری زندگیم به دوستم بودم که بعد از حدود نیم ساعت توضیح متوجه شدم که راه حل کامل مسئله توی ذهنم ساخته شد. البته این رو بگم که پیش از این وقت بسیاری رو صرف کسب اطلاعات توی حوزه مربوطه کرده بودم و با توضیحی که به دوستم دادم این اطلاعات پراکنده یه دفعه در قالب یک راه حل بسیار زیبا توی ذهنم ترسیم شد.