Menu
نویسنده مطلب : محمد حجی

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


آن چه که در این مورد درباره خودم میتونم بگم اینه که من از بی نظمی به منظم شدن در حال حرکتم

این روزها بیشتر سعی دارم که جزو هام و فایل هامو منظم کنم

هر چند موارد زیادی هم پیش میاد که این نظم رو بیخیال بشم یا اصلا فراموش کنم

فکر میکنم این توانایی رو دارم

جدول ۶ کلمه ای رو بین ۱۵ تا سی ثانیه تکمیل کردم نمیدونم خوبه یا بد

ولی خیلی کم از این استعداد استفاده میکنم

باید بیشتر روش کار کنم