Menu
نویسنده مطلب : محمدحسین پور

مطلب مورد بحث:

آیا من آینده نگر هستم؟


نمی دانم آنچه که می خواهم در اینجا مطرح کنم درچارچوب این موضوع می گنجد یا خیر اما…

به نظرم یکی از مساپل مرتبط با حوزه ی آینده نگری مساله آینده سازی است. یکی از دوستان نقل می کرد که در کشورهای پیشرفته همواره از قدرت تخیل برای جهت دادن به مسیر رشد تکنولوژی استفاده می کنند و از این رو کمپانی های بزرگی مثل هالیوود با ساختن انواع مختلف فیلم های علمی تخیلی نقش بسیار پررنگی درساختن این جوامع دارند. به شخصه به یاد دارم سال ها پیش که کارتون کاراگاه گجت پخش می شد اون برادرزاده گجت ساعت هوشمندی همانند اسمارت واتچ های اپل امروزی و شاید حتی پیشرفته تر از آن به دست داشت. یا رایانه ای که بی شباهت به تبلت های امروزی نبود.

واقعیت هم این است که خود مهندسان و دانشمندان تکنولوژی ساز لزوما چنان قوه تخیلی ندارند که بخواهند به رشد فناوری جهت بدهند و گاها آنقدر درگیر جزپیات مساپل و پیشرفت جز به جز کارها می شوند که مسیر کلی را شاید اگر گم نکنند نتوانند هم بسازند.  اینجاست که یک داستان تخیلی می تواند خیلی الهام بخش باشد…

و اما تمرین

۱- خودم را در این استعداد فوق العاده می بینم . گاهی اوقات آینده نگری زیاد مرا مجاب به انجام کارهایی می کند که برای بقیه قابل درک نیست و از این رو بارها از سوی آن ها ملامت شده ام. اما با گذشت زمان و دیدن نتیجه کار انگشت به دهان مانده اند.  البته همیشه هم اینطور نبوده و گاهی منفی بافی ها و به قول خودشان واقع نگری آن ها کارگر افتاده و مرا از رسیدن به آینده ای که به عینه مشاهده می کرده ام بازداشته است.

۲-فکر می کنم زمینه اقتصاد و بازار بورس برای این افراد زمینه خوبی باشد. البته در صورتی که علاقه مند باشند.  شغل مشاوره شغلی و تحصیلی هم با توجه به شناختی که از آینده بازار کار و وضع روانی آینده افراد مورد نیاز است برای این استعداد زمینه خوبی دارد. به شخصه به عنوان یک معلم که البته تخصصی در مشاوره ندارم فقط با استفاده از این استعداد بارها  در زمینه انتخاب رشته به دانش آموزان مشاوره هایی داده ام که اگر حرفم را پذیرفته اند  د رآینده بسیار از من تشکرکرده اند و در غیر اینصورت افسوس ها خورده اند.

۳- باز هم انتخاب یک دفترچه دیگر و اختصاص وقتی هفتگی برای نوشته در مورد آینده.

مطمًنم که این کا ر در جهت دهی به رفتارهای فعلی ام  نقش زیادی خواهد داشت.