Menu
نویسنده مطلب : امید خلج

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


حدود هفت هشت سال پیش که برای کنکور درس میخوندم ، تصمیم گرفتم برای رفع نیازای درسیم یه لپ تاپ بخرم .

رفتم پاساژ رضا . تصمیم داشتم طبق معمولی که خریدامو انجام میدم ، به همه ی پاساژ سر بزنم و از همه فروشنده ها مشاوره بگیرم و بعد  خرید کنم .چند تا مغازه رو رفتم و چند تا قیمت و اطلاعات در مورد رم و سی پی یو و… گرفتم.

بعد یه دفعه چشمم خورد به یه لپ تاپ بنفش یاسی رنگ . تو کل پاساژ لپ تاپ این رنگی نبود .

کلا دیگه یادم رفت که ملاکام برای خرید لپ تاپ چیا بوده . خلاصه تنها چیزی که یادمه که  از فروشنده پرسیدم ،قیمت و گارانتی بود . البته چون تو اون موضوع اون موقع سررشته نداشتم کارم طبیعی بود و اگرم میخواستم با سیستم دو تصمیم گیری کنم ، چون اطلاعاتم زیاد نبود فقط گیج میشدم.

اما بعدا که اتفاقا تو رشته ی نرم افزار قبول شدم هر کس ازم از اطلاعات کامپیوترم میپرسید با لبخند بهش جواب میدادم که: نمیدونم، دقت نکردم .?  اونجا بود که فهمیدم چه انتخاب خنده داری کردم. اما هنوزم از اون انتخابم ناراضی نیستم و از داشتن اون لپ  تاپ حس خوبی بهم دست میداد .