Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

امنیت به عنوان یک انگیزه


از زمانی که صفحه پابلیک در اینستاگرام دارم در بیان نظراتم و به اشتراک گذاشتن مطالب وسواس بیشتری به خرج میدهم زیرا در مورد تبعات احتمالی آن در این کشور احساس ناامنی میکنم.

هر روز خودم را وزن میکنم  (هرچند برای فردی چون من زیاده روی است)! چون انقدر در اطافیانم دیده ام که با بی توجهی تناسب اندام خود را از دست داده اند، نمیخواهم چنین اتفاقی برای من رخ دهد.

سعی میکنم تغذیه و لایف استایل سالمی داشته باشم چون تصور احتمال ابتلا به بیماری هایی چون سرطان مرا میترساند!