Menu
نویسنده مطلب : سعید محمدی

مطلب مورد بحث:

آیا درست است که از هر فرصتی برای نزدیک‌تر شدن استفاده کنیم؟


تمام روابط مثل موجودات زنده هستند، جان دارند، زیست دارند، رشد میکنند یا لاغر میشوند و میمیرند.

خوش بحال کسانیکه هنر تخمین درست فاصله ی مناسب از دیگران رو بلدند. میدونن در چه فاصله ای از هر آدم دیگری باید قرار بگیرند.