Menu
نویسنده مطلب : احمد رنجبر

مطلب مورد بحث:

دن گیلبرت و نگاهی به شادمانی و شاد زیستن


در بعضی مواقع تصویر سازی ذهنی بسیار کارآمد به نظر می رسد . وقتی در خیابان به دنبال جای پارک میگردیم بهترین حالت این است که خودروی خود را پارک شده در یک مکان مناست ببینیم یا وقتی قصد خرید یک پیراهن را داریم به خود بگوییم من امروز بهترین پیراهنی که تاکنون داشته ام را پیدا خواهم کرد . وقتی از سر کار به منزل میرویم و زنگ خانه را به صدا در می آوریم بگوییم که من امشب بهترین لحظات خود را با همسرم سپری خواهم کرد . ذهن نیمه هشیار ما مسلما در انجام رفتارهای بعدی ما اثر می گذارد و تکرار این موضوع لااقل به خواسته های ما نزدیکتر است .