Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پاسخ تمرین ۱: برنامه‌ریزی برای خرید آپارتمان مسکونی هر خانواده یک نوع پروژه است که در زمان خاصی کار آن شروع می‌شود و در تاریخی به پایان می‌رسد.

پاسخ تمرین ۲: صدور اسناد مالی برای خرید‌ها و فروش‌ها یا هر گونه فعالیت مالی نوعی عملیات است که همیشه در هر شرکتی یا کسب‌وکاری جریان دارد.

حال، اگر ما بخواهیم صدور سند مالی را دیجیتالی کنیم، برای پیاده‌سازی این هدف باید پروژه‌ای را در شرکت طراحی کنیم که با اقدامات یا فعالیت‌های گوناگون مرتبط با هم صدور سند مالی را دیجیتالی کند: طراحی پروژه دیجیتالی کردن صدور سند مالی شرکت با هدف ارائه به سازمان امور مالیاتی. تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، تأمین نرم‌افزار کاربردی برای این‌کار و در نهایت پیاده‌سازی و راه‌اندازی این سامانه دیجیتال.