Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر شیری پور

مطلب مورد بحث:

استراتژی و محصولات و خدمات اسیرکننده


استراتژی کپچر متاسفانه در صنعت سنگ ساختمانی که برای کف و نمای ساختمان ها کار می شود بسیار رواج دارد و موجب ضرر خریدار میشود

شما فرض کنید کف خانه خود را که حداکثر ٢۵٠ متر مربع فضا است می خواهید سنگ نمایید، فروشنده با آب و تاب راجع به محصولاتش می گوید و شما یک نوع سنگ را با یک رنگ مشخص مثلا کرم انتخاب می کنید با اول را که مثلا  ١٠٠متر است تحویل گرفته و نصب می کنید بار دوم که میرسد رنگش با بار اول کمی تفاوت دارد وقتی به فروشنده می گویید چرا؟ می گوید سنگ است دیگر، طبیعتش این است، شما میرویم در بازار تا نمونه سنگی را که نصب کرده اید بیابید، أما اکثرا تفاوت فاحشی وجود دارد به ناچار چون کار شما زخمی شده بار دوم را که کمی تفاوت با بار اول دارد نصب می کنید، بعد متوجه میشوید رنگ پله ها با رنگ کف جور نیست، مجبور می شوید دوباره سفارش دهید، به شما پیشنهاد می کنم اگر کف زیر پایتان سنگ است یک نگاهی به کف آن بیندازید

متاسفانه در ایران این أصول رعایت نمیشوند و فقط در یکی دو کارخانه شما محصولی می گیرید که یکدست  است وَیَا گیر نمی افتید و این موضوع باعث شده که بازار بین الملل به صنعت. سنگ ایران بد بین بشود، البته کارخانه دارهای بزرگی در ایران شروع به ترمیم این نام بد نموده اند

سوال دوم

جایگزین های محصول اول چه هستند؟

اگر محصول دوم گران باشد یا در دسترس نباشد آیا جایگزین ها می توانند جای هر دو محصول را بگیرند؟

آیا مردم آنقدر به قیمت و کیفیت هر دو محصول اهمیت می دهند که برایشان مهم باشد که حتما محصول دوم شما را خریداری کنند؟