Menu
نویسنده مطلب : نیره افتخار

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام،

خوب فکر می کنم، گاهی ما به دلیل مشخصی سراغ یک متن یا بحث خاص می رویم.

شاید بسیاری از دوستان به این خاطر سراغ متمم بیایند که می خواهند در فضایی غیر آکادمیک، مسیر well-definedی را تجربه کنند. شاید دوستانی به طور خاص، برای پاسخ به سوالات خاصی به متمم، یا بخش های خاصی از آن مراجعه نمایند؛ حتی برخی از دوستان من باب کنجکاوی… یعنی در واقع، “هر کسی از ظن خود شد یار من”

انگیزه شخصی من، پر کردن جاهای خالی دانشی است که در حوزه های مختلف دارم و آشنایی با منابع مختلفی که شاید پیش از این راجع به آنها، با این جامعیت نمی دانسته ام. به طوری که به عنوان یک معلم، بهتر بتوانم به سوالات دانشجویانم پاسخ دهم یا دوستانی که در مسیر توسعه شان به من اعتماد کرده اند را بهتر یاری دهم.

طبعا وقتی وارد چنین فضایی می شوی، انتظار می رود، خودت را با قوانینش وفق بدهی و به قوانینش احترام بگذاری (چون به هر حال، همه ما با اختیار خودمان متمم خوانی می کنیم)؛ مثل حل تمرینها، نظردهی یا توجه به نظرات سایر دوستان که با توجه به تضارب آرای شکل گرفته، دید همه کاربران را گسترده می کند.

در نهایت، اصولی که در این مطلب بیان شده، به طور عام، در مورد هر نوشته ای که با قصد یادگیری خوانده می شود، صدق می کند. اما اینکه در مورد هر متن، چه رویکردی را داشته باشیم، بستگی دارد به میزان “فشار ذهنی” که متن دارد؛ سوالاتی که در ذهن ما هست و هدفمان از خواندن آن متن.

همگی موفق باشید