Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر


 
وقتی نمی‌توانم حرف خودم را مطرح کنم و فقط طرف مقابل حرف می‌زند، عصبی می‌شوم و برای مدیریت این شرایط، وسط حرف او می پرم و سعی می کنم حرف خودم را با صدای بلندتری مطرح کنم.

 
 وقتی شک می‌کنم که منظور طرف مقابل از اشاراتش، خودم هستم یا نه، معمولاً‌ شروع می کنم به فکر کردن با خودم و جمع آوری شواهد بیشتر، تا زمانی که در این زمینه به نتیجه قطعی برسم.