Menu
نویسنده مطلب : زهرا پیری

مطلب مورد بحث:

طراحی رفتار و طراحی برای تغییر رفتار


۱-درب ها از داخل آیینه باشند تا افراد با دیدن خودشون سرگرم باشند :)

۲-درب ها به شدت صیقلی باشند و قابلیت نوشتن نداشته باشند.یک دستگاه دریافت انتقادات بگذارند که بعد از ثبت نظر دستگاه یک گیفیت مثل حوله جیبی یا عطر یکبار مصرف به کاربر هدیه بدهد.