Menu
نویسنده مطلب : مصطفی شفیعی

مطلب مورد بحث:

آیا شما هم دوستانی دارید که در "گوش ندادن" به حرف‌هایتان حرفه‌ای باشند؟


سلام 
من با باز خوردی که از بسیاری از اطرافیان خود در رابطه با گوش دادن گرفته ام متوجه شده ام که ابتدا

گوش دادن انتخابی

گوش دادن کاذب

گوش دادن انحصار طلبانه

در اولی بیشتر عزیزانم بخصوص مادر یا فرزندان زمانی که برایم صحبت یا خود افشایی میکنند

وگوش دادن کاذب  موضوعات کم ارزشی که در مکانهای عمومی مثل باشگاه یا سالن زیبایی ها مطرح میشود

و گوش دادن انحصار الطلبانه هم زمانی که در رابطه با موضوعاتی که بیشتر در ان تخصص دارم یا بیشتر مطالعه دارم  انجام میدهم