Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

بنچ مارکینگ چیست؟ الگوبرداری از دیگران چه کاربردی دارد؟


– یه اشتباهی که خودم در مورد مذاکراتم داشتم ، بنچ مارک خودم با سیاستمداران و زبان بدن آنها بود که باعث شده بود ظاهرم به باطنم نخوره وقتی روش فکر کردم تصمیم گرفتم چارچوبمو عوض کنم و صداقت را سرلوحه کارهام قرار بدم و از تجربیات و اطلاعاتی که بدست میارم متناسب با شرایط و ویژگی های خودم استفاده کنم

– سخنرانی های انگیزشی که در ایران برگزار میشه و متناسب با فرهنگ و ساختار ایران نیست انگار به یه تئاتر با موضوع انگیزشی دعوت شدی