Menu
نویسنده مطلب : hamid reza

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی


۱- توضیح کسب کار

ارائه خدمات تعویض روغن و خدمات ساده تعمیرات ماشین در محل مشتری بصورتی که از طریق اینترنت و تلفن تقاضا خدمات می کنند و وانت پراید هایی با تجهیزات کامل به محل مشتریان اعزام می شوند و خدمت به آنها عرضه می شود

۲- ارزش ایجاد شده

به دلیل جامعه شهر نشینی و درگیری های شدید و فرصت زمانی کم  این خدمت می تواند ارزشی برای دارندگان ماشین به احتساب آید

۳-صنعت 

در صنعت خودرو و خدمات جانبی خودرو می باشد

۴-بازار :

بازار بالقوه می توان تمامی کسانی که دارنده ماشین می باشند

بازار هدف : می توان تمامی کسانی که در تهران ماشین دارند و در مناطق یک تا پنج تهران زندگی یا کار می کنند در نظر گرفت
۵-ارزیابی بازار:
میزان ضرورت خدمت برای بازار : اهمیت زیادی دارد
اندازه بازار : در ابتدا مناطق یک تا پنج تهران سپس مناطق دگیر تهران سپس شهرهای اصفهان و مشهد
میزان منحصر به فرد بودن محصول :در ابتدا نوع خدمت بسیار منحصر به فرد می باشد
در ابتدا امر اگر بصورت قوی و محکم شروع بکار شود و زیر ساخت های آن آماده شود کمتر کسی  می تواند تقلید نماید ولی بصورت کلی امکان تقلید می باشد .