Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

گیمیفیکیشن چیست؟ | برخی از نمونه های گیمفیکیشن


سعی کنید روش جان برین در یادگیری زبان انگلیسی را به عنوان نمونه ای از گیمیفیکیشن در آموزش بررسی و تحلیل کنید.

در این روش یادگیری، علاوه بر اینکه لذت آموزش زبان انگلیسی و احساس بهبود و پیشرفت نصیب فرد می‌شود، ارضای حس انسان‌دوستی و همچنین لذت درونی کمک به انسان‌های گرسنه هم در ذهن او به وجود می‌آید که باعث افزایش میزان خوشایند بودن این فرایند می‌شود.

در واقع انگیزه انساندوستی هم به انگیزه آموزش و یادگیری فردی افزوده می‌شود و باعث می‌شود که تداوم این برنامه و اقدامات بیشتر باشد.

 

با توجه به این‌که در یکی دو سال اخیر، رونق این سایت نسبت به گذشته کمتر شده (از سه میلیون دانه برنج روزانه به یک میلیون) به نظرتان روش یا ایده‌ای وجود دارد که کمی رونق چنین سایتی را افزایش دهد؟

– به نظرم یکی از اقدامات اثربخش در جهت افزایش رونق این سایت، افزودن توصیف شرایط فرد یا افرادی است که این کمک را دریافت می‌کنند و یا افزودن توضیحات مربوط به جایی است که این برنجها قرار است به آنجا ارسال شوند.

در واقع اگر فرد بداند که اوضاع غذایی و شرایط زندگی در محلی که قرار است این برنجها به آنجا ارسال شوند، چه اندازه وخیم است، مطمئنا انگیزه زیادی برای فعالیت بیشتر جهت افزایش میزان کمکهای خود پیدا خواهد کرد.

– شاید تبدیل و نمایش برنجهای اختصاص یافته به ازای هر پاسخ صحیح به مبلغ دلاری آن هم بتواند انگیزه و لذت فرد برای فعالیت و ارائه پاسخ‌های صحیح را افزایش دهد.