Menu
نویسنده مطلب : علیرضا ضرابیان

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


چه مصداق‌های سازنده یا مخربی از تحلیل‌ های انتزاعی یا درک انتزاعی در ذهن دارید؟
به نظر من تمام سیستم های Coding  یا علایم اختصاری، از مفهوم انتزاع استفاده می نمایند. برای من به عنوان مهندس ساخت و تولید علایم به کار رفته در استانداردهای GD&T  که برای مشخص کردن ابعاد و تلورانس های قطعه برای عملکرد بهتر استفاده میشه یا کد های جدول تناوبی مندلیوف نمونه خیلی شاخص از مصداق های سازنده از درک انتزاعی در ذهن مخاطب است.
برچسب زنی در ادبیات سیاسی نظیر، لیبرال، غرب گرا، متحجر و … که با هدف دور کردن مخاطب از اصل حرف و سخن استفاده می شود نمونه ای از انتزاع مخرب است.
چه نمونه‌‌هایی از تحلیل‌ها یا افراد را می‌شناسید که تحلیل انتزاعی آن‌ها را قدرتمند و شاخص کرده است؟
من کارهایهای اینفوگرافیک  را به عنوان نمونه ای اثر گذار از انتزاع قدرتمند و مثبت می شناسم.
انتزاع کجا می‌تواند به یک دام برای توسعه مدل ذهنی ما تبدیل شود؟
وقتی ما در جایی که نیاز است، وارد جزییات نشویم و یک مفهوم یا ایده را صرفا بخاطر اینکه در یک طبقه بندی قرار گرفته از نظر دور بداریم مدل ذهنی ما به اندازه کافی توسعه نمی یابد. مصادیق آن هم در مکاتب مختلف فکری نظیر مارکسیسم، سوسیالیزم و… وجود دارد که در دل هر کدام از این مکاتب جزییات زیادی نهفته که در جای خود می تواند برای بشر مناسب باشد و باید به آنها توجه گردد.