علی - داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علی

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


همین طور که بارها تجربه کردیم و خوندیم، همیشه کلمات برای همه مردم معنی یکسانی ندارد و معانی که در ذهن انسان ها شکل میگیره به محیط زندگی، فرهنگ، تجربه … بستگی داره. در مورد گرگ برای من هم معنی درنده خویی رو داشت تا وقتی جایی شنیدم یه فرق سگ با گرگ اینه که سگ در روند تکاملیش به بلوغ عقلی نرسیده، برا همینه که حرکات و اداهای سگ ها برامون جالبه. و نتیجه این که گرگ از نظر عقلی به بلوغ رسیده و برای ادامه زندگیش به خودش متکیست.