Menu
نویسنده مطلب : حامد

مطلب مورد بحث:

پیتر سنگه و چند جمله کوتاه در مورد تفکر سیستمی


<<مشکلات امروز ناشی از راه حل‌های دیروز ما هستند>>

جمله ی تامل برانگیزی هست. فرض کنید فردی در گذشته بر اساس شرایط موجودی که داشته تصمیمی برای آینده اش میگیرد، در اغلب موارد این تصمیم کاملا برایش در آینده سود نداشته و یا تماما ضرری را بدنبال نخواهد داشت. این تصمیم مجموعه ای از سودها و ضررها در آینده است و کاری که باید بکند این است که تا حد ممکن از ضررها کم کرده و به سودها اضافه کند. شاید بتوان جمله پیتر سنگه را به نوعی دیگری هم بیان کرد:

آینده هر فرد حاصل تصمیمات گذشته ی اوست.