Menu
نویسنده مطلب : حسین وزینی

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


آیا روشی برای تفکیک لیزینگ و اجاره دادن این دو مورد
دارید؟خیر 
آیا صاحب‌خانه‌ای که ملک موروثی خود را
اجاره می‌دهد، در حال ارائه‌ی خدمت است؟ بله 

کمی فکر کنید و یک مثال از تولید ارزش دیجیتال مطرح کنید که به سادگی در هیچ یک از
الگوهای فوق قابل طبقه‌بندی نباشد. اپلیگیشنهای موبایلی