Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

دامهایی که باید هنگام یادگیری و آموزش شخصیت شناسی مراقب‌شان باشیم


آیاشما هم در زمینه ی خطرهای آشنایی بامباحث شخصیت شناسی

تجربه ای داشته اید؟

 من تا به امروز با تعداد  نسبتا زیادی (در محیط کاری و اجتماعی خودم )
ازفارغ التحصیلان روان شناسی، دانشجویان و دوستداران مباحث شخصیت شناسی رو به رو شدم که با اتکای صرف به یک مدل به راحتی و ساده اندیشانه به افراد برچسب (هر نوع اختلال شخصیت یا نوع خاصی از تیپ شخصیتی) میزنند و از آنجایی که درسی مثل مدل های ذهنی را نیاموخته اند و مهارت استفاده از تفکر نقادانه را هم دارا نیستند دچار توهم همه چیز دانی می شوند و همین باعث پیش داوری ها  و قضاوت های سوگیرانه راجع به شخصیت افراد میشود در چنین شرایطی آشنایی با مباحث شخصیت شناسی نه تنها روشنگرانه نیست بلکه گمراه کننده هم هست به طور مثال یکی از دانشجویان روان شناسی  را میشناسم که با مدل mbti آشنا شده بود و سعی میکرد تیپ افراد را بر اساس این مدل حدس بزند و زمانی که مشاهداتش با درکی که از این مدل داشت همسو نبود به جای اینکه مطلق نگری خودش را زیر سوال ببرد به  اعتبار مدل شک میکرد و چنین استنباطی از نظر من هم خنده دار بود و هم دردناک