Menu
نویسنده مطلب : مهسا عربکوهی

مطلب مورد بحث:

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی


 
۱٫
 
من فکر میکنم یکی از نقش هایی که می توانم در تیم براحتی داشته باشم، نقش تمام کننده ست، ضمن اینکه کمال طلب و ایده پرداز هم هستم و هر بار ایده جدید که می تونه باعث به عقب افتادن تحویل کار شه. با خواندن این مطلب متوجه شدم در پروژه ای که اخیرا در حال انجام آن هستم، و البته در بیشتر پروژه ها، نقش تمام کننده را ایفا میکنم، این پروژه راه اندازی پیش فاکتور الکترونیک هست، برنامه نویسی توسط همکاران انفورماتیک انجام شده و من به عنوان نماینده واحد فروش در حال تست و ویرایش آن مطابق فرآیند و خواسته های فروش هستم. از عکس العمل همکاران انفورماتیک متوجه شدم که به جزئیات و کیفیت کار توجه زیاد دارم و شاید دیگر خسته شدن و منتظر معرفی کار به مشتریان هستند، از طرفی هنوز هم مواردی هست که به دلم نشسته و بعضا بخاطر محدودیت های نرم افزاری چاره ای نیست! مواردی هم هست که  منتظر فرصت مناسب برای مطرح کردنشون هستم، البته بگم وسواس فکری ندارم و یکسری موارد را برای بعد از معرفی پورتال به مشتریان گذاشته ام :) البته پروژه طبق زمان پیش بینی شده در حال انجامه که انصافا باید بگم همکاری فوق العاده و با صبر و حوصله و قطعا هوشمندانه همکاران انفورماتیک بیشترین دلیل اونه.
 
۲٫
 
من تفاوت شناسایی سختر این نقش با نقش های دیگر را بخوبی نمیتونم درک کنم، بنظرم طرح سوالاتی با این مضمون که چقدر از کار را به طرح ریزی بدنه اصلی و چقدر به جزئییات اختصاص می­دهیم، می تواند مفید باشد، البته شاید برای تمام کننده ها هر دو مورد طولانی تر از حد معمول باشد. همچنین قطعا باید در کنارش به نوعی کیفیت تحویل کار هم مورد سنجش قرار بگیره.