Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

فرایند چیست؟ اهمیت تعریف و مدیریت فرایندهای کسب و کار


این بحث برای من بسیار مفید است؛ خوشحال و سپاسگزار میشوم اگر دوستان و اساتید متمم چند کتاب در این زمینه معرفی کنند.

کتاب توماس دیون‌پورت (نوآوری در فرآیند) که در متن درس به آن اشاره شد را در کتابفروشی های آنلاین جستجو کردم، نتوانستم پیدا کنم؛ نمیدانم که اصلا به فارسی ترجمه شده یا خیر.

البته چند سال پیش کتابی مطالعه کردم به نام “افسانه کارآفرینی” از مایکل گربر. کتاب خوبی بود و توجهاتی هم به نحوه ترسیم چارت سازمانی و طراحی فرایندها داشت. اما خیلی سطحی و زودگذر در مورد این موضوعات بحث کرده بود.