علی پورطهرانی - ده مرد و یک شلوار usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علی پورطهرانی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


با سلام

در مورد کارتون دوم

با توجه به پیشرفت هر روز تکنولوژی دقبقا خودمان برای خودمان و افکارمان در حال ساخت زندان و قفس نفوذ ناپذبری هستیم.

در مورد کارتون  سوم

شاید موفقیت هایی که امروزه وبه سرعت به دست می آید، حاصل پرداخت هزینه های سنگین مالی و پرسنلی است که در نگاه اول به چشم نمی آید.